Formularz rejestracji wydłużonej gwarancji systemu TAUR

Szanowni Państwo poniżej do pobrania znajduje się formularz wydłużonej gwarancji systemu TAUR. Prosimy o wpisanie wszystkich informacji oraz o wysłanie go na adres serwis@isko.pl, lub faxem 032/47 38 240.

Formularz do pobrania tutaj