Klub VIP Stelrad

Zachęcamy do wzięcia udziału Państwa Instalatorów w akcji Klub VIP.

Zasady przystąpienia do Klubu VIP Instalatorów Stelrad
Aby otrzymać kartę członkowską klubu instalatorów VIP zarejestruj się telefonicznie 126575407, sms
539912544 , lub mailowo biuro@caradon.pl wysyłając imię nazwisko , adres do korespondencji i nr
telefonu.
Imienną Kartę Członkowską uprawniająca do zakupów promocyjnych i udziału w programie nagród
prześlemy pocztą wraz z lista autoryzowanych punktów prowadzących sprzedaż promocyjną.
Do Klubu VIP Instalatorów Stelrad mogą przystępować wyłącznie instalatorzy instalacji centralnego
ogrzewania .
Organizatorem Klubu VIP Instalatorów Stelrad jest firma Caradon Polska Sp. z o.o. z siedzibą w
Krakowie przy ul. Zakliki z Mydlnik 16.
Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na członków klubu i ewentualnej odmowy
przyjęcia do Klubu.
Regulamin promocji dla członków Klubu VIP Instalatorów Stelrad
Dla członków Klubu VIP Instalatorów Stelrad dostępne są specjalne promocje i programy nagród.
Regulamin Promocji trwającej od 15 czerwca do 15 września 2016.
Promocją są objęte wszystkie modele grzejników Stelrad sprzedawane przez autoryzowane do
promocji punkty sprzedaży na terenie Polski.
W promocji mogą brać udział wyłącznie instalatorzy zajmujący się bezpośrednim montażem
grzejników.
Instalatorzy biorący udział w Konkursie dla Instalatorów Stelrad 2016, którzy przystąpią do Klubu VIP
mogą korzystać z promocyjnej oferty zakupowej na grzejniki objęte promocją ale nie mogą brać
udziału w programie nagród gwarantowanych.
Osoby fizyczne i prawne oraz instalatorzy , biorący udział w „Sprzedaży Premiowej Stelrad 2016” nie
mogą uczestniczyć w programie nagród gwarantowanych.
Aby dokonać zakupów grzejników w cenach promocyjnych należy pokazać Kartę Członkowską w
autoryzowanym do promocji punkcie sprzedaży grzejników Stelrad.
Aby otrzymać nagrodę gwarantowaną należy dokonać zakupu w okresie promocji minimum 5 sztuk
grzejników Stelrad i zgłosić do Organizatora telefonicznie, sms lub mailowo wybór nagrody.
Nagroda jest dostarczana osobiście przez przedstawicieli organizatora.
W momencie odbioru nagrody należy przedstawić fakturę zakupu grzejników Stelrad.