Zapraszamy na szkolenia typu „SEP” czyli elektryczne, energetyczne i gazowe

Zapraszamy na szkolenia typu „SEP” G1, G2 i G3 czyli elektryczne, energetyczne i gazowe.

Szkolenie wraz z egzaminami odbędzie się w dniu 21.03.2017 (wtorek) od godziny 8:30.

GRUPA I - uprawnienia elektryczne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno-pomiarowych.

GRUPA II - uprawnienia energetyczne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło, wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno-pomiarowych.

GRUPA III - uprawnienia gazowe dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych, wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno-pomiarowych.

Zgłoś uczestnictwo